Kosten

Inkomenstarief

Bij Landelijke Kinderopvang betaalt u een tarief op basis van uw inkomen en de opvangduur voor de dagen volgens uw opvangplan en de extra overeengekomen dagen.
U berekent zelf het tarief per kind dat opvang nodig heeft via de website van Kind en Gezin.

Wat heeft u hiervoor nodig?

  • Een e-mail adres
  • Een e-ID (elektronische identiteitskaart) en kaartlezer of een Token van de federale overheid

Na de onlineberekening krijgt u een 'attest inkomenstarief' met een prijs en een unieke kindcode. Dit attest bezorgt u aan de verantwoordelijke kinderopvang.

Betalen op basis van opvangduur

U betaalt een financiële bijdrage op basis van de opvangduur per kalenderdag:

  • 100 % : aanwezigheid van 5u - 10u59 (= hele dag)
  •  60 %: aanwezigheid tot max 4u59 (= halve dag)
  •  40 %: aanwezigheid tot max 2u59 (= 1/3 dag, enkel bij volledige buitenschoolse opvang)
  • 160 %: aanwezigheid vanaf 11u

Let op:

  • Aanwezigheden gespreid over verschillende tijdstippen van een kalenderdag worden samengeteld
  • Nachtopvang wordt opgesplitst in een aanwezigheid tot 24u en een aanwezigheid vanaf 0u01

Voorschot

Bij de inschrijving wordt het voorschot berekend op basis van het vastgestelde tarief en de gevraagde opvang (= opvangplan), met een maximum van € 250,00.
Dit voorschot dient betaald te worden vóór de start van de opvang.

Voor gezinnen met een gezamenlijk belastbaar inkomen voor aftrekbare bestedingen lager dan € 27 000,00 euro en bij occasionele opvang bedraagt het voorschot maximum € 50,00.

Bij wijziging van het opvangplan wordt het voorschot niet herberekend.

Het voorschot wordt terugbetaald als de opvang van het betreffende kind definitief stopt op voorwaarde dat alle facturen kinderopvang betaald zijn, ten vroegste op het einde van de maand volgend op de einddatum van de opvang.