Visie

Over ons

Mijn keuze om kinderopvang aan te bieden komt vanuit een bewuste beslissing tijdens mijn studie. Ik ben de opleiding kinderverzorgster gaan volgen omdat ik 100% overtuigd was dat ik met kinderen wou werken! Ik vind het zeer belangrijk om kinderen bij ons een tweede warme thuis aan te bieden.

Waarden binnen onze opvang

Veiligheid, geborgenheid, wederzijds vertrouwen en een open communicatie zijn kernwoorden binnen onze opvang. Ik werk met een dagritme, maar houd hierbij wel rekening met de individuele behoeftes van het kind, waarbij het kind centraal staat. Structuur en regels aanbieden, zorgen voor een gevoel van veiligheid en zekerheid binnen de opvang. Dit kunnen we bereiken door middel van een open communicatie tussen ouder en onthaalmoeder.

Opvangruimtes

Om de huiselijke sfeer extra te benadrukken, betrek ik de kinderen zoveel mogelijk bij onze ‘dagdagelijkse activiteiten’. De kindjes hebben een volledige ingerichte speelruimte binnen en buiten ter beschikking, en elk kindje heeft boven zijn persoonlijke bedje om in te slapen. Binnen is er een ruim aanbod aan spelmogelijkheden, geschikt voor verschillende leeftijden. Buiten kunnen ze fijn spelen op het aangelegde terras, dat volledig omheind is voor de veiligheid.

Speelruimte Slaapruimte

Werking

Het is belangrijk om een positief zelfbeeld te ontwikkelen, en daarom ondersteun ik de kindjes door op een aanmoedigende manier te spreken. De Nederlandse taal is de moedertaal van onze opvang, maar we staan ook open voor andere culturen. De zelfredzaamheid stimuleren doe ik door de kindjes zoveel mogelijk zelf te laten doen, zoals kleertjes aan en uit, tafel mee klaar zetten, potjestraining, spulletjes opruimen, … Hier leren de kindjes veel van, en zo groeit hun zelfvertrouwen. Ik zorg ervoor dat er altijd een permanente begeleiding is voor jullie kindje, ook tijdens de slaapmomenten.